Kondičná zložka športovej prípravy

Športový výkon je komplikovaný proces zahŕňajúci všestranný rozvoj osobnosti. Preto je potrebné športovú prípravu rozdeliť na jednotlivé zložky.

Poznáme tieto zložky športovej prípravy:


1. kondičná (všestranná a špeciálna telesná príprava),
2. technická,
3. taktická a teoretická
4. psychologická,
5. lekársko-pedagogické sledovanie.

V tomto blogu sa budeme venovať významu kondičnej zložky športovej prípravy a ako môže prispieť k úspechu mladých športovcov.

V dnešnej dobe je pre mladých športovcov dôležitejšie než kedykoľvek predtým mať komplexnú a dobre vyváženú športovú prípravu.

Kondičná zložka, ktorá zahŕňa fyzickú prípravu, silový tréning, vytrvalosť a flexibilitu, je kľúčovou súčasťou športovej prípravy pre mládež.

uprava

Význam kondičnej zložky

Základným pilierom športovej prípravy pre mládež z niekoľkých dôvodov.

1. rozvoj fyzickej kondície: 

Mladí športovci musia mať dostatočnú silu, vytrvalosť a rýchlosť, aby zvládli náročné fyzické požiadavky svojho športu. Kondičný tréning pomáha rozvíjať tieto schopnosti a zvyšuje celkovú výkonnosť mladého športovca

2. prevencia zranení: 

Správne vypracovaný kondičný program pomáha posilniť svaly, väzy a šľachy, čo znižuje riziko zranení počas tréningu a súťaže. Mladí športovci sú často náchylní na určité typy zranení, ako sú napríklad zranenia kolena, členka alebo ramena. Kondičný tréning môže tieto riziká minimalizovať a zabezpečiť, že mladí športovci budú zdraví a schopní športovať dlhodobo.

3. vývoj koordinácie a motorických schopností: 

Kondičný tréning môže pomôcť vylepšiť koordináciu, rovnováhu, agilitu a iné motorické schopnosti, čo zlepšuje technické zručnosti a efektivitu pohybu.

 

uprava2

Hlavné prvky kondičnej zložky

1. Fyzická príprava:

cvičenia na zlepšenie sily, rýchlosti a vytrvalosti.

2. Silový tréning 

3. Vytrvalostný tréning:

rozvíjanie aeróbnej vytrvalosti, aby športovci zvládli dlhšie súťažné a tréningové zaťaženie. Cvičenia ako beh, cyklistika, plávanie a rôzne herné aktivity

uprava1 

 

Čím je športovec na vyššej výkonnostnej úrovni, tým viac by mala kondičná príprava byť zameraná na špeciálne rozvíjajúce cvičenia.

Naopak, všeobecne rozvíjajúce cvičenia sa využívajú vo vysokej miere u detí a na začiatku prípravného obdobia.

Čím viac sa blíži obdobie súťaží, tým viac naberajú na objeme špeciálne rozvíjajúce cvičenia na úkor všeobecne rozvíjajúcich cvičení.

S komplexnou kondičnou prípravou majú mladí športovci väčšiu šancu dosiahnuť úspech vo svojom športe a zároveň si udržať dlhodobú fyzickú a zdravotnú pohodu.

 

uprava3