Blog

Cvičenia detí predškolského veku

Predškolské obdobie predstavuje kľúčovú fázu vo vývoji dieťaťa, kedy sa formuje jeho charakter a vyt...

Ako vybrať správne florbalovú hokejku?

1. Aké správne zahnutie čepeľe si mám vybrať? Ak držíš hokejku v rukách, spodná ruka určuje, aký oh...

Základné pravidlá florbalu

Florbal alebo floorbal (angl. floorball) je kolektívna halová, rýchla a dynamická športová hra ...

Cvičenia pre rozvoj sily v kondičnej príprave

Kondičná príprava sa zameriava na rozvoj pohybových schopností. Prostriedkami kondičnej prípravy sú ...

Kondičná zložka športovej prípravy

Športový výkon je komplikovaný proces zahŕňajúci všestranný rozvoj osobnosti. Preto je potrebné špor...

Etapy dlhodobej športovej prípravy

Každý šport vyžaduje svoje vlastné špecifické požiadavky na celkovú dĺžku športovej prípravy, aby um...

Rozcvičenie v športe

V tomto článku o správnom rozcvičení sa vám budeme snažit ukázať základné cvićenia pre rozcvičovanie...

Cvičenia na rozvoj koordinačných schopností

Koordinačné schopnosti tvoria dôležitý predpoklad motorickej výkonnosti človeka. Úroveň koo...

TOP 8 trénerskych zručností

Trénerské zručnosti sú súbory schopností a vedomostí, ktoré tréner potrebuje na úspešné vykonávanie ...

Pomôcky pre domáce fitko

Pre efektívne cvičenie nemusíte chodiť do posilovne. Vytvorte si doma vlastný home gym, pomocou niek...